Ułatwienia dostępu

Tabela zniżek

Tabela zniżek PKP na dojazdy, 2 klasa, w klasie 1 dopłata

Uprawnieni

Pociąg osobowy

Pociąg pośpieszny

Pociąg ekspresowy

Pociąg IC, EC

1. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne (do ukończenia 24r. życia) oraz studenci niepełnosprawni do 26r. życia 78% j+m 78% j+m 78% j 78% j

2. Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością

 

78% j

 

78% j

 

78% j

 

78% j

3. Inwalidzi I grupy, osoby ze znacznym st. niepełnosprawności, całkowicie niezdolni do pracy  i samodzielnej egzystencji

 

49% j

 

37% j

 

37% j

 

37% j

4. Niewidomi, będący inwalidami  I grupy, osoby ze znacznym st. niepełnosprawności bądź całkowicie niezdolni do pracyi samodzielnej egzystencji

 

 

49% j

 

 

37% j

 

 

37% j

 

 

37% j

5. Niewidomi nie uznani za inwalidówI grupy, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji

 

 

37% j+m

 

 

37% j+m

 

 

37% j

 

 

37% j

6. Opiekunowie lub przewodnicy osób z pkt. 3, 4, 5 tzn. jedna osoba pełnoletnia a w przypadku osób niewidomych osoba, która ukończyła 13 lat

 

95% j

 

95% j

 

95% j

 

95% j

7. Emeryci i renciści - 2 przejazdy w roku

37%

37%

37%

X

Określenia: j - bilety jednorazowe,

m - bilety miesięczne imienne,

EC - EuroCity, IC - InterCity

 

 

 

 

 

Tabela zniżek PKS na dojazdy

Uprawnieni

Autobus zwykły

Autobus przyśpieszony

Autobus pośpieszny

1. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne (do ukończenia 24r. życia) oraz studenci niepełnosprawni do 26r. życia 78% j+m 78% j+m 78% j+m

2. Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością

 

78% j

 

78% j

 

78% j

3. Inwalidzi I grupy, osoby ze znacznym st. niepełnosprawności, całkowicie niezdolni do pracy  i samodzielnej egzystencji

 

49% j

 

37% j

 

37% j

4. Niewidomi, będący inwalidami  I grupy, osoby ze znacznym st. niepełnosprawności bądź całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji

 

 

49% j

 

 

37% j

 

 

37% j

5. Niewidomi nie uznani za inwalidów I grupy, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji

 

 

37% j+m

 

 

37% j+m

 

 

37% j

6. Opiekunowie lub przewodnicy osób z pkt. 3, 4, 5 tzn. jedna osoba pełnoletnia a w przypadku osób niewidomych osoba, która ukończyła 13 lat

 

95% j

 

95% j

 

95% j

7. Emeryci i renciści - 2 przejazdy w roku

X

X

X

Określenia: j - bilety jednorazowe,

m - bilety miesięczne imienne,

EC - EuroCity, IC - InterCity