Ułatwienia dostępu

Środki PFRON na 2011 rok


Informujemy, że Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr VI/21/2011   z dnia 18 marca 2011 określiła zadania , na które przeznacza środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz limit środków  na poszczególne zadania, kóre realizowane będą w 2011 r.

Strona 4 z 4