Ułatwienia dostępu

Środki PFRON na 2012 rok

Informujemy, że Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr XIX/129/2012   z dnia 18 maja 2021 określiła zadania , na które przeznacza środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz limit środków  na poszczególne zadania, kóre realizowane będą w 2011 r.

Środki PFRON na 2012 rok


Informujemy, że Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr XIX/129/2012   z dnia 18 maja 2012 określiła zadania , na które przeznacza środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz limit środków  na poszczególne zadania, kóre realizowane będą w 2012 r.

 

”STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”– realizacja w 2012 r.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2012 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu „STUDENT II”.

 

„Komputer dla Homera 2010” – realizacja w 2011 r.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 8 sierpnia do dnia 29 sierpnia 2011 r przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i urządzeń brajlowskich ze środków PFRON w ramach programu „Komputer dla Homera 2010”.

„Pegaz 2010” w obszarach A, C i E - realizacja w 2011 roku


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 sierpnia do dnia 22 sierpnia br. przyjmowane są wnioski w ramach programu „Pegaz 2010” w obszarach:

 

Więcej artykułów…

Strona 3 z 4