Ułatwienia dostępu

Informator dla osób z niepełnosprawnością 2023

Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z PFRON przygotował i opublikował Informator dla osób z niepełnosprawnością.

Zapoznać się z nim można pod wskazanym linkiem - Informator dla osób z niepełnosprawnością 2023 >>>

Wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością

Wypożyczalnia technologii wspomagających powstała z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, aby zapewnić im większą dostępność do sprzętu i wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki którym będą mogły zwiększyć swoje szanse na niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, na równi z innymi osobami.

Wypożyczenie sprzętu jest optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza z uwagi brak konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupów nowych urządzeń oraz możliwość wypróbowania i dopasowania najlepszej technologii dla każdej osoby indywidualnie, zgodnie z jej rzeczywistymi potrzebami.

Lista sprzętu i technologii, które można wypożyczyć, jest dostępna na stronie PFRON lista sprzętu >>>

Z wypożyczalni może skorzystać KAŻDY, kto

  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • i w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, która chce wypożyczyć.

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - linkdo systemu SOW >>>

W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem CIDON, tj. Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnością - link do strony Centrum >>>.

Więcej informacji na temat wypożyczalni znaleźć można na stronie PFRON - link do strony PFRON >>>

 

 

 

“Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

banerekEU

Polski Związek Głuchych zaprasza do wzięcia udziału w testowaniu instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami wypracowanych w ramach projektu “Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie(Lider), w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych z siedzibą w Warszawie, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

PlakatWW UlotkaWW 

Opracowane instrumenty to propozycja nowych form wsparcia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami kierowanych zarówno do osób poszukujących pracy jak i pozostających w zatrudnieniu.

 

DLA KOGO:

Program "Stabilne zatrudnienie" - ponowne zaproszenie

Pilotażowy program PFRON - "ABSOLWENT"

logo pfronOddział Pomorski PFRON z przyjemnością informuje o ogłoszeniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursu w ramach pilotażowego programu "ABSOLWENT". Celem konkursu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej co przyczyni się do podniesienia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu są szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi, które spełniają warunki uczestnictwa w programie oraz warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

Pomoc obejmuje następujące formy wsparcia:

Strona 1 z 4