Ułatwienia dostępu

Konferencja organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że dnia 16 marca 2010 r. zorganizowana zostanie konferencja " Formy wparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz osób kończących edukację szkolną ".

Aktywni mimo niepełnosprawności


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje o możliwości uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy w ramach realizowanego przez Fundację Aktywności Zawodowej projektu „Aktywni mimo niepełnosprawności”.

Otwarcie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że od dnia 4 maja 2009 r. w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Warszawska 52 w Nowym Dworze Gdańskim (I piętro – internat) uruchomiony został Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Strona 2 z 2