Ułatwienia dostępu

Informacje o wyniku zapytania PCPR.261.5.2022

Protokół z ogłoszenia wyników zapytania ofertowego PCPR.261.4.2022

Informacje dla Uchodźców z Ukrainy

Ulotka UA FB str.1 28.02.22 Ulotka UA FB str.2 28.02.22

Ulotka PL FB str.1 28.02.22 Ulotka PL FB str.2 28.02.22

Pomagamy Ukrainie

ukraina wsparcie 696x392

Chesz wesprzeć uchodźców, jesteś w województwa pomorskiego zajrzyj na stronę Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Znajdziesz tam informację jak i gdzie pomóc, gdzie pomoc i wsparcie uzyskać.

Pomorski Urząd Wojewódzki >>> 

Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2022 – Project Support Facility

Rada Państw Morza Bałtyckiego zachęca do składania wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2022 - Project Support Facility. Wnioski, poprzez specjalny formularz można składać do 31 marca br. Przewidziany jest tylko jeden nabór.

Tegoroczna edycja Project Support Facility (PSF) ma wspierać wdrażanie przyjętej rok wcześniej Deklaracji Wileńskiej II oraz istotnych części deklaracji młodych Youth Vision Statement Beyond 2030.

W ramach PSF finansowanie będą mogły otrzymać projekty innowacyjne, zorientowane na przyszłość oraz inkluzywne, odnoszące się do trzech długofalowych priorytetów Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) – bezpieczny i stabilny region, zrównoważony i dobrze prosperujący region, tożsamość regionalna, oraz dotyczące m.in.: zwiększenia poziomu opieki zdrowotnej populacji poprzez promocję informacji o powszechnym dostępnie do darmowych szczepionek, a także przez przeciwdziałanie niepewności w zakresie szczepień, wzmocnienia zdolności młodych ludzi do budowania zielonej przedsiębiorczości, innowacyjnych i inkluzywnych pomysłów dotyczących udziału młodych ludzi w kształtowaniu oraz zachowaniu regionalnej tożsamości na szczeblu lokalnym.

Zasady aplikowania o środki finansowe w ramach Project Support Facility na rok 2022:

  • projekty muszą obejmować partnerów z co najmniej trzech państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego, w tym partnera wiodącego;
  • maksymalna kwota przyznanego dofinansowania to 65 000 euro. Propozycje projektów mogą być inicjowane przez osoby, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i firmy w państwach członkowskich RPMB, a także członków Grup Ekspertów RPMB i Sieci RPMB;
  • przyznane projekty powinny mieć potencjał, aby stać się podstawą dla sieci, partnerstwa lub modelu współpracy, który stałby się opłacalny po okresie trwania samego projektu.

Bliższe informacje na temat zasad konkursu znajdują się na stronie internetowej Rady Państw Morza Bałtyckiego: https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/06/PSF-Manual-2020-2022.pdf

Rada Państw Morza Bałtyckiego to najważniejsza organizacja współpracy międzyrządowej w regionie Bałtyku, powołana w 1992 r. Odegrała istotną rolę w procesie instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych w regionie po „zimnej wojnie”. Członkami RPMB są wszystkie państwa leżące nad Bałtykiem (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja), a także Islandia, Norwegia oraz UE. RPMB określa cele polityczne, plany działania, prowadzi tematyczne grupy współpracy ekspertów w wielu dziedzinach, wspiera realizację lokalnych projektów wielostronnych oraz stanowi forum wymiany dobrych praktyk.

Nabór wniosków o udział w pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej

baner fundusze polityka 01

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że rozpoczęła się realizacja zadania pn. Pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów, które zostały wypracowane w ramach projektu PO WER 2014 – 2020 pt. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.
Ww. projekt jest realizowany od dnia 1 października 2020 r. przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi.
Celem projektu jest m.in. przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji istniejących i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością zapewniających im możliwie samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej.
W dniu dzisiejszym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął nabór wniosków o udział w pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w pilotażu oraz treść Regulaminu pilotażu wraz z załącznikami:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzial-w-pilotazu-standardow-funkcjonowania-warsztatow-terapii-zajeciowej/

Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych/raporty-i-opracowania/standardy-funkcjonowania-warsztatow-terapii-zajeciowej-luty-2022-r-wstepna-wersja-przygotowana-do-pilotazu/

Ogłoszenie o naborze wniosków zostało także opublikowane na głównej stronie PFRON: www.pfron.org.pl

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych oraz projektu http://wlaczeniespoleczne.pl

baner fundusze polityka 02

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ PCPR.261.08.2022

na świadczenie usług z zakresu konsultacji i poradnictwa pedagogicznego dla dzieci i dorosłych w ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom”

 

  1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 246 81 75 lub 55 246 82 05

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pcprndg.pl

adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprndg.pl, pcprndg.bip.gov.pl

NABYWCA:      Powiat Nowodworski

                        ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

                        82-100 Nowy Dwór Gdański

                        NIP 579-223-11-71        

ODBIORCA:     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

                        ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Odpowiedzialnym za prowadzenie niniejszego postępowania jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

Zasady i dokumenty do pobrania >>>

Strona 11 z 71