Ułatwienia dostępu

„Program wyrównywania różnic między regionami III” 2024

OGŁOSZENIE

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie uchwałą nr uchwałą nr 119/2023 z dnia 13.11.2023 r., ustalił termin składania wniosków i wystąpień w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach:

obszaru A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,

obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania,

obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

obszaru D – likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty a także w warsztatach terapii zajęciowej,

obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,

obszaru G – finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz wszystkie załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl. Ponadto informacje na temat zasad ww programu udzielane są w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku,
Al. Grunwaldzka 184 oraz telefonicznie – nr (58) 350-05-00 wew. 539, 533, 540 a także
w siedzibie PCPR w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28A (nr tel. 55 246 81 75)

 

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28A, w terminie do dnia          09 lutego 2024 roku.

 

 

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru
A programu oraz samorządów gmin, powiatów i organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, należy składać bezpośrednio w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski, Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk.

Życzenia Bożonarodzeniowe 2023

Boże Narodzenie 2023

Powiatowe Centrum nieczynne 10-11-2023

UWAGA

 

W DNIU 10 LISTOPADA 2023 ROKU /piątek/

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

oraz

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

BĘDĄ NIECZYNNE

 

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

Anonimowa ankieta na temat przemocy

ankieta grafPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udistępnia anonimową ankietę na temat 

ZJAWISKA PRZEMOCY DOMOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW  POWIATU NOWODWORSKIEGO.

Dane zebrane dzięki tej ankiecie posłużą do opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w naszym powiecie.

Aby wypełnic ankietę, nie trzeba się logować do swojego konta google, ankieta jest w pełni anonimowa.

Link do ankiety >>>>

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo

STAROSTA NOWODWORSKI

ZAPRASZA DO KORZYSTANIA

 

Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Dworze Gdańskim
    przy ul. Warszawskiej 28 B (budynek Sądu Rejonowego w Malborku)

 ✔ rejestracja ON-LINE: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

✔ rejestracja tel. 500-019-812 w godz. 8.00-14.00

 

Godziny pracy punktu:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.00-13.00

9.00-13.00

9.00-13.00

11.30-15.30

9.00-13.00

 

  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
    w Stegnie przy ul. Morskiej 11 (Dom Pomocy Społecznej „Mors”)

 ✔ rejestracja ON-LINE: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

✔ rejestracja tel. 500-019-812 w godz. 8.00-14.00

 

Godziny pracy punktu:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

15.30-19.30

10.00-14.00

13.30-17.30

8.00-12.00

13.30-17.30

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Do pobrania lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa >>>

Informator dla osób z niepełnosprawnością 2023

Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z PFRON przygotował i opublikował Informator dla osób z niepełnosprawnością.

Zapoznać się z nim można pod wskazanym linkiem - Informator dla osób z niepełnosprawnością 2023 >>>

Wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością

Wypożyczalnia technologii wspomagających powstała z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, aby zapewnić im większą dostępność do sprzętu i wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki którym będą mogły zwiększyć swoje szanse na niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, na równi z innymi osobami.

Wypożyczenie sprzętu jest optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza z uwagi brak konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupów nowych urządzeń oraz możliwość wypróbowania i dopasowania najlepszej technologii dla każdej osoby indywidualnie, zgodnie z jej rzeczywistymi potrzebami.

Lista sprzętu i technologii, które można wypożyczyć, jest dostępna na stronie PFRON lista sprzętu >>>

Z wypożyczalni może skorzystać KAŻDY, kto

  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • i w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, która chce wypożyczyć.

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - linkdo systemu SOW >>>

W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem CIDON, tj. Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnością - link do strony Centrum >>>.

Więcej informacji na temat wypożyczalni znaleźć można na stronie PFRON - link do strony PFRON >>>

 

 

 

Dożynki powiatowo-gminne 2023

Dożynki plakat 07.09.2023

Strona 2 z 70