Ułatwienia dostępu

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU NOWODWORSKIEGO

W dniu 2 marca 2022 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Nowodworskiego kadencji 2021 – 2024.

Podczas posiedzenia wybrano przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Nowodworskiego, którym został: Pan Marek Załuga.

Ponadto w skład Rady wchodzą: Pani Zofia Bachur (wiceprzewodniczący Rady), Pani Maria Krzywańska (członek Rady), Pan Ryszard Fidut (członek Rady) oraz Pani Agnieszka Trumińska - sekretarz Rady.

Na spotkaniu m. in. pozytywnie zaopiniowano projekt podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na bieżący rok oraz ustalony został ramowy plan pracy Rady w 2022 r.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję opiniodawczo – doradczą. Inicjować może również przedsięwzięcia zmierzające do poprawy jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu.

Obsługę merytoryczną Rady prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim (tu można składać propozycje tematów lub spraw np. wymagających wyrażenia opinii przez Radę).

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ PCPR.261.12.2022

na świadczenie usług z zakresu prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom”

 

  1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 246 81 75 lub 55 246 82 05

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pcprndg.pl

adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprndg.pl, pcprndg.bip.gov.pl

NABYWCA:      Powiat Nowodworski

                        ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

                        82-100 Nowy Dwór Gdański

                        NIP 579-223-11-71        

ODBIORCA:     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

                        ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Odpowiedzialnym za prowadzenie niniejszego postępowania jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

Zasady i dokumenty do pobrania >>>

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ PCPR.261.11.2022

na świadczenie usług z zakresu warsztatów dot. dobrych relacji z dzieckiem i porozumiewania się językiem dialogu dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom”

 

  1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 246 81 75 lub 55 246 82 05

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pcprndg.pl

adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprndg.pl, pcprndg.bip.gov.pl

NABYWCA:      Powiat Nowodworski

                        ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

                        82-100 Nowy Dwór Gdański

                        NIP 579-223-11-71        

ODBIORCA:     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

                        ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Odpowiedzialnym za prowadzenie niniejszego postępowania jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

Zasady i dokumenty do pobrania >>>

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ PCPR.261.10.2022

na świadczenie usług z zakresu warsztatów efektywnego uczenia się w ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom”

 

  1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 246 81 75 lub 55 246 82 05

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pcprndg.pl

adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprndg.pl, pcprndg.bip.gov.pl

NABYWCA:      Powiat Nowodworski

                        ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

                        82-100 Nowy Dwór Gdański

                        NIP 579-223-11-71        

ODBIORCA:     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

                        ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Odpowiedzialnym za prowadzenie niniejszego postępowania jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

Zasady i dokumenty do pobrania >>>

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ PCPR.261.09.2022

na świadczenie usług z zakresu treningu umiejętności społecznych w ramach projektu pn. "Pomorskie dzieciom"

 

  1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 246 81 75 lub 55 246 82 05

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pcprndg.pl

adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprndg.pl, pcprndg.bip.gov.pl

NABYWCA:      Powiat Nowodworski

                        ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

                        82-100 Nowy Dwór Gdański

                        NIP 579-223-11-71        

ODBIORCA:     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

                        ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Odpowiedzialnym za prowadzenie niniejszego postępowania jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

Zasady i dokumenty do pobrania >>>

Informacje o wyniku zapytania PCPR.261.7.2022

Informacje o wyniku zapytania PCPR.261.6.2022

Informacje o wyniku zapytania PCPR.261.5.2022

Strona 10 z 70