Ułatwienia dostępu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z 27 czerwca

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuję, że nabór został rozstrzygnięty.

Informacja >>>

Oferta pracy - Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 

Szczegóły oferty >>>

Informacja o wyniku naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z 9 czerwca

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuję, że nabór został rozstrzygnięty.

Informacja >>>

“Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

banerekEU

Polski Związek Głuchych zaprasza do wzięcia udziału w testowaniu instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami wypracowanych w ramach projektu “Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie(Lider), w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych z siedzibą w Warszawie, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

PlakatWW UlotkaWW 

Opracowane instrumenty to propozycja nowych form wsparcia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami kierowanych zarówno do osób poszukujących pracy jak i pozostających w zatrudnieniu.

 

DLA KOGO:

Informacja dla uchodźców z Ukrainy MSWiA. Information for refugees from Ukraine MIAA.

Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi. Не довіряйте безмежно. Не станьте жертвою торгівлі людьми

Protokół z ogłoszenia wyników zapytania ofertowego PCPR.261.26.2022

Protokół z ogłoszenia wyników zapytania ofertowego PCPR.261.25.2022

Strona 6 z 70