Ułatwienia dostępu

Konkurs plastyczny pn. "Przemoc niejedno ma imię"

konkurs 11 202Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych na terenie powiatu nowodworskiego pod nazwa "Przemoc niejedno ma imię"

Poniżej zarządzenie, regulamin oraz niezbędne dokumenty, potrzebne do zgłoszenia uczestnika.

Zarządzenie >>>

Regulamin z załącznikami >>>

Dom Pomocy Społecznej "MORS" - wolne miejsca

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że posiadamy wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie ul. Morska 11, 82-103 Stegna.

 

Dom przeznaczony jest dla 130 osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku.

W 2024 r. koszt utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie wynosi 6 204,00 zł.

W przypadku pytań proszę o kontakt bezpośrednio z Domem Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie tel. 55/247-82-05 wew. 176 (pracownik socjalny) lub z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim 55/246-08-05, 55/246/81-75 w. 27.

Zapraszamy do współpracy!

Mobilność osób z niepełnosprawnością - S-A-M!

SAM 1  SAM auto

Informujemy, że 21 września 2022 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła kolejny program z pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, pod nazwą Mobilność osób z niepełnosprawnością.

Program „Mobilność osób z niepełnosprawnością” ma ułatwić transport osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.

Udzielimy pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu. Chodzi tu o samochody osobowe dostosowane do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku inwalidzkim. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Program kierujemy do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Na realizację przeznaczyliśmy kwotę 250 milionów złotych.

Program realizować będziemy w latach 2022-2025.

Pierwsza tura naboru wniosków rozpocznie się 1 marca 2023 roku.

W najbliższym czasie opracujemy i udostępnimy Państwu szczegółowe zasady realizacji Programu. Przed uruchomieniem naboru wniosków udostępnimy również specjalny system informatyczny. Dzięki niemu będą Państwo mogli w prosty i przyjazny sposób złożyć wniosek.

Wnioski o dofinansowanie będziemy rejestrować wyłącznie w formie elektronicznej:

 1. przez teletransmisję danych;
 2. w Oddziale PFRON - przy pomocy pracownika Oddziału.

Żeby złożyć wniosek osoba wnioskująca będzie go musiała podpisać kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym.

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego. Samochody osobowe dofinansujemy (poniższe wartości dofinansowania mogą się kumulować) w następującej wysokości:

 1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną:
  1. do kwoty 150.000,00 zł - 80% ceny samochodu,
  2. nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%,
  3. nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%
  4. nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%;
 2. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażerem:
  1. do kwoty 130.000,00 zł - 85% ceny samochodu,
  2. nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%,
  3. nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł - 30%,
  4. nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł - 0%.

Z programem „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością po zmianach polegających na dopuszczeniu nowych Beneficjentów programu – dzieci poniżej 16 roku życia, można zapoznać się TUTAJ

Z załącznikiem do programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością - Sposób składania i rozpatrywania wniosków, mogą Państwo zapoznać się TUTAJ

Ośrodek Wsparcia i Testów

OWIT kwadratPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przypomina, że na terenie naszego powiatu działa Ośrodek Wsparcia i Testów, funkcjonujący przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.
W Ośrodku osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z konsultacji specjalistów (rehabilitantów, logopedów, surdopedagogów, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów) oferujących pomoc w doborze i wypożyczeniu technologii asystujących.

Pracownicy Ośrodka Wsparcia i Testów zaprezentują korzyści wynikające ze stosowania technologii asystujących, pomogą osobom z niepełnosprawnością w ich optymalnym wyborze, właściwym do aktualnych potrzeb, przeprowadzą wstępny instruktaż oraz wskażą potencjał wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym.

Wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnością poza siedzibą OWIT jest bezpłatne.

Osobami wypożyczającymi sprzęt i urządzenia oraz oprogramowania w OWiT mogą być: 

Mieszkanie dla absolwenta - S-A-M!

SAM 1  mieszkanie dla absolwenta

Powiat Nowodworski przystąpił do realizacji ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim jest realizatorem programu w powiecie nowodworskim.

Celem programu Mieszkanie dla absolwenta jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, adresat Programu, który spełnia warunki:

 1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Terminy i sposób składania wniosków:

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) https://sow.pfron.org.pl, nabór trwa do 31 grudnia 2023 roku.

Szczegóły programu:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

Dostępne mieszkanie - S-A-M!

SAM 1 dostepne mieszkanie

Powiat Nowodworski przystąpił do realizacji ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim jest realizatorem programu w powiecie nowodworskim.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia poniższe warunki:

 1. Posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 2. Złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 3. Złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 4. W momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny, wówczas do wniosku dołącza się:

 1. Oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Terminy i sposób składania wniosków:

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) https://sow.pfron.org.pl, nabór trwa do 31 grudnia 2024 roku.

Szczegóły programu:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/

 

Wakacyjne dyktando 2022

Banery Wakacyjne dyktando 1710x295

Nawet w wakacje nie zapominamy o ortografii!

Portal www.dyktanda.pl, popularyzujący znajomość ortografii poprzez organizowanie konkursów, zapowiedział tym razem zupełną nowość - dyktando ze słuchu! Ta funkcjonalność, od niedawna dostępna w serwisie, piewszy raz znajdzie zastosowanie w konkursie. 

Uczestnicy będą mieli za zadanie zapisać bezbłędnie treść, którą usłyszą na nagraniu. Oceniana będzie również interpunkcja oraz rozpoczynanie wyrazu od małej lub wielkiej litery. Na szczęście nagranie będzie można dowolnie zatrzymywać, przewijać i odtwarzać tyle razy, ile dana osoba będzie potrzebować.

Wakacyjne dyktando 2022 odbędzie się już 11.08.2022 r. o godzinie 18:00. 

Zapisać można się na poniższej stronie: https://dyktanda.pl/konkursy/dyktando-wakacyjne-2022

Konkurs nie jest adresowany do żadnej konkretnej grupy wiekowej. Wszyscy będą mile widziani i wszyscy powinni się świetnie bawić - dorośli, młodzież i dzieci!

Nagrodami w konkursie będą vouchery na naukę języków obcych lub na korepetycje online w serwisie Tutors.live.

Już teraz zapisz się bezpłatnie na wakacyjne dyktando. Powodzenia!

Konferencja pt. Edukacja włączająca - wyzwaniem nowoczesnej szkoły

Data: 22.09.2022 godz. 9.30-14.30
Miejsce: Żuławski Ośrodek Kultury, ul. Gen. W. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański


Opis konferencji:

Edukacja włączająca opiera się na założeniu, że wszystkie dzieci (również te z niepełnosprawnościami) mają prawo uczyć się w szkołach ogólnodostępnych, najbliższych miejsca zamieszkania. Koncentruje się na docenianiu i wspieraniu wszystkich uczniów oraz dostosowywaniu szkoły do uczniów o zróżnicowanych potrzebach.
Warunkiem funkcjonowania edukacji włączającej w szkole ogólnodostępnej jest dobre przygotowanie nauczycieli. Ich zadaniem jest bowiem odpowiednie dostosowanie programu edukacji do możliwości dziecka, poprzez adaptację wymagań edukacyjnych, sposobu oceniania, uwzględnianie potrzeb i specyfikę trudności danego ucznia.
Nie jest to łatwe zadanie i wymaga od nauczycieli pogłębiania wiedzy i nabywania nowych kompetencji. Dlatego tak ważne jest wykorzystanie doświadczenia i potencjału szkół i placówek specjalnych w podnoszeniu jakości edukacji włączającej.
Konferencja jest podsumowaniem doświadczeń zdobytych w ramach projektu „Żuławska Szkoła Ćwiczeń”. Projekt koncentrował się na wykorzystaniu potencjału Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim i jego kadry dydaktycznej w zakresie wspierania nauczycieli szkół ogólnodostępnych we wdrażaniu edukacji włączającej do codziennej praktyki. W projekcie uczestniczyło łącznie 8 szkół, 85 nauczycieli i 10 studentów, którzy odbyli praktykę w zakresie edukacji włączającej.

W programie konferencji m.in. :

Strona 5 z 70