Ułatwienia dostępu

Pilotażowy program PFRON - "ABSOLWENT"

logo pfronOddział Pomorski PFRON z przyjemnością informuje o ogłoszeniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursu w ramach pilotażowego programu "ABSOLWENT". Celem konkursu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej co przyczyni się do podniesienia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu są szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi, które spełniają warunki uczestnictwa w programie oraz warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

Pomoc obejmuje następujące formy wsparcia:

 

  • obszar A - zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.
  • obszar B - podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez:

a. zdobycie uprawnień zawodowych,

b. ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalistycznych,

c. odbycie stażu aktywizacyjnego.

  • obszar C - wsparcie zatrudnienia lub samozatrudnienia

Wnioski w ramach konkursu adresowane do Zarządu PFRON należy złożyć do dnia 30 czerwca 2017r. w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na poniższy adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II Nr 13

00-828 Warszawa

Szczegółowe zasady programu oraz druki wniosków >>>