Ułatwienia dostępu

Karta parkingowa - informacja

Zasady wydawania kart parkingowych - http://bip.pzon.powiat.malbork.pl/dokumenty/menu/12

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

  1. Jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
  2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.
  3. Do wglądu oryginał orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Nr rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę za wydanie karty parkingowej

20 1160 2202 0000 0002 5858 5663

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

82-200 Malbork

Tytuł przelewu: Opłata za kartę parkingową

Wysokość opłaty: 21 zł

UWAGA: W przypadku posiadania karty parkingowej wydanej przez Starostwo Powiatowe, należy ją zwrócić pracownikowi PZOoN przy odbiorze nowej karty.

WAŻNOŚĆ KART PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO 30 CZERWCA 2015 R.