Ułatwienia dostępu

Program "Aktywny Samorząd" - 2013 r. - terminy składania wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż rozpoczęło realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”.

 

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, który należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28 A, w terminie:

  • Moduł II - do 13 maja 2013 r. (I termin)
  • Moduł II - do 30 września 2013 r. (II termin)
  • Moduł I - do 30 września 2013 r.

Wnioski do pobrania znajdują się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej pcprndg.pl

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu zostały opublikowane na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

 

Dodatkowo informacji można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub telefonicznie pod numerem telefonu: 55 246 81 75, 55 246 82 05.