Ułatwienia dostępu

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych


3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

 

Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.


W roku 2006 na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Według dokonanych zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się i do niezależnego życia, do ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym. W konwencji znalazły się również inne niezwykle ważne zapisy, a dotyczące równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji.


6 września 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski uroczyście ratyfikował Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Jak zaznaczył podczas uroczystości, jest to ważny dokument dla osób z niepełnosprawnościami, a także dla wszystkich Polaków, którzy zmieniają swoje otoczenie, sposób myślenia oraz patrzenia na siebie nawzajem i na problemy innych ludzi.


Niepełnosprawność słusznie kojarzy się z barierami. Gdy zapytamy jakie one są i czym są spowodowane. Odpowiedź wydaje się prosta bo przecież są to schody, krawężniki i brak dobrze oznakowanych przejść dla osób niewidomych, złe prawo i brak pieniędzy. Oczywistym jest, że przy pewnym wysiłku można zrobić podjazd lub zainstalować windę,obniżyć krawężniki i odpowiednio oznaczyć przejścia dla niewidomych. W celu poprawy barier architektonicznych można także zmienić prawo, które jest pełne deklaracji, potwierdzających prawa osób niepełnosprawnych. Jednak każdy, kto ma do czynienia z barierami, wie, że nie jest o tak prosta sprawa.


W takim dniu wypada zwrócić uwagę na bariery niewidoczne goły okiem, których usunięcie nie jest takie łatwe. Dużo trudniej usunąć bariery głęboko ukryte w społecznej mentalności, w naszej kulturze, wiedzy, niskiej wrażliwości, braku empatii i upowszechnionych stereotypach. Bariery te są w otoczeniu osób niepełnosprawnych, są też w osobach niepełnosprawnych. Wynikają z pewnego rodzaju kompleksów i lęków przed odbiorem społecznym. Z tym niestety trudno walczyć, a jeszcze trudniej usuwać.