Ułatwienia dostępu

Otwarcie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że od dnia 4 maja 2009 r. w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Warszawska 52 w Nowym Dworze Gdańskim (I piętro – internat) uruchomiony został Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej został stworzony dla osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z powodu przemocy, problemu alkoholowego, uzależnień, trudności związanych z rozwodem, okresem żałoby, chorobą bliskiej osoby, dla osób pragnących rozwiązać problemy rodzinne, wychowawcze, małżeńskie, dla osób szukających pomocy (bo czują się smutni, nieszczęśliwi, przygnębieni, zmęczeni), jeżeli potrzebują wsparcia, chcą zapoczątkować zmiany życiowe...
Jeśli znajdują się w sytuacji kryzysowej...

W Ośrodku uzyskać można uzyskać poradę od specjalistów w zakresie:

pomoc społeczna – pracownik socjalny:
poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 17.00
środa od godz. 10.00 do godz. 18.00
piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00

psychologia – psycholog:
poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00
czwartek od godz. 9.00 do godz. 13.00

prawo – radca prawny:
środa od godz. 14.00 do godz. 18.00