Ułatwienia dostępu

Konferencja organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że dnia 16 marca 2010 r. zorganizowana zostanie konferencja " Formy wparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz osób kończących edukację szkolną ".

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji projektu systemowego ” Kariera bez barier”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tematem konferencji będzie:

  • przedstawienie sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy,
  • aktywizacja osób niepełnosprawnych w oparciu o doświadczenia z powiatu kartuskiego
  • wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez PFRON
  • wsparcie zatrudnienia osób kończących edukację szkolną

Konferencję poprowadzi koordynator Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych Pan Mariusz Garski oraz Dyrektor do spraw instytucjonalnych Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku Pan Paweł Czapliński. Głos również zabierze Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim Pani Wioletta Lewandowska.