Ułatwienia dostępu

Informacje o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej będące zadaniami własnymi Powiatu, oraz zadania z zakresu administracji rządowej, nałożone przepisami lub wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje inne zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Pudynek PCPR, żółta elewacja, podjazd dla osób niepełnosprawnych, zielone dzwi wejściowe

 

Parter budynku PCPR, winda

 

Korytarz w PCPR, stolik, krzesełka, po prawej stronie sekretariat Sekretariat, okno, brązowe szafki, biurko, krzesło