Ułatwienia dostępu

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 12.03.2024 r. nr PCPR.261.01.2024

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu prowadzenia zajęć dotyczących superwizji dla osób bezpośrednio pracujących z rodzinami zastępczymi, osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz ich wychowankami zatrudnionymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty >>>