Ułatwienia dostępu

Druki - Moduł I 2024

OBSZAR A

 

Zadanie 1

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 >>>

Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

 

Zadanie 2 i 3

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 >>>

Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

 

Zadanie 4

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 >>>

Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

 

OBSZAR B

 

Zadanie 1,3 i 4

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 dysfunkcja narządu ruchy >>>

Załacznik nr 2 dysfunkcja słuchu >>>

Załacznik nr 2 dysfunkcja wzroku >>>

Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

 

Zadanie 2

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

 

Zadanie 5

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

 

OBSZAR C

 

Zadanie 1

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 >>>

Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

 

Zadanie 2

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

 

Zadanie 3

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 >>>

Załącznik nr 3 >>>

Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

 

Zadanie 4

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 >>>

Załącznik nr 3 >>>

Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

 

Zadanie 5

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 >>>

Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>

 

OBSZAR D

 

Wniosek >>>

Załącznik nr 1 >>>

Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania >>>

Klauzula informacyjna >>>