Ułatwienia dostępu

Anonimowa ankieta na temat przemocy

ankieta grafPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udistępnia anonimową ankietę na temat 

ZJAWISKA PRZEMOCY DOMOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW  POWIATU NOWODWORSKIEGO.

Dane zebrane dzięki tej ankiecie posłużą do opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w naszym powiecie.

Aby wypełnic ankietę, nie trzeba się logować do swojego konta google, ankieta jest w pełni anonimowa.

Link do ankiety >>>>