Zaopatrzenie ortopedyczne, środki pomocnicze

Sport, kultura, turystyka i rekreacja

Sprzęt rehabilitacyjny

Turnusy rehabilitacyjne

Orzecznictwo - osoby powyżej 16 roku życia

Orzecznictwo - osoby do 16 roku życia

Likwidacja barier

- architektonicznych

- technicznych

- komunikacyjnych

Język migowy

  • wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego >>>