Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 27 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd”.

 

Program obejmuje następujące obszary:

A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,

B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,

B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,

C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Program „Aktywny Samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

 

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Działania przewidziane w programie uzupełnia plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Termin przyjmowania wniosków będzie określony w późniejszym terminie.