Informujemy, że Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr XIX/129/2012   z dnia 18 maja 2012 określiła zadania , na które przeznacza środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz limit środków  na poszczególne zadania, kóre realizowane będą w 2012 r.

 

 

Wysokość środków przypadających w 2012 r. dla Powiatu Nowodworskiego wynosi 1.507.511.00 zł, w tym 976.536,00 zł na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej oraz 530.975.00 zł na pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

Uchwała Nr XIX/129/2012 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim