OGŁOSZENIE

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie uchwałą nr 80/2020 z dnia 27.11.2020 r., ustalił termin składania wniosków i wystąpień w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach:

OGŁOSZENIE

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie uchwałą nr 71/2019 z dnia 19.11.2019 r., ustalił termin składania wniosków i wystąpień w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach:

OGŁOSZENIE

„Program wyrównywania różnic między regionami III - 2019”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe” a także ustalił termin składania wniosków i wystąpień przez samorządy powiatowe o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach:

Pomorski oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że ustalił termin składania nowych wniosków w ramach obszaru A "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Szczegóły, zasady, załączniki >>>

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie uchwałą Nr 76/2017 z dnia 05.10.2017 r. ustalił termin składania wniosków i wystąpień przez samorządy powiatowe o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”

Ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach: