Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że posiadamy wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie ul. Morska 11, 82-103 Stegna.

Dom przeznaczony jest dla łącznie 130 osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku.

W przypadku pytań proszę o kontakt bezpośrednio z Domem Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie tel. 55 247 82 05 wew. 176 (pracownik socjalny) lub z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim tel. 55 246 08 05, 55 246 81 75 w. 27.

Zapraszamy do współpracy