rodzina

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
POSZUKUJE KANDYDATÓW
DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

 

 

wolne za 1 maja

IN F O R M A C J A    ! ! !

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ORAZ

POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

w dniu 30 kwietnia 2021 roku

BĘDZIE NIECZYNNE


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 12 kwietnia 2021 r. - dzień 30 kwietnia 2021 roku (piątek) został ustanowiony dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w zamian za dzień 1 maja 2021 roku, który przypada w sobotę.


Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy