rodzina

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
POSZUKUJE KANDYDATÓW
DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

 

 

sacrifice 6888037  W Polsce panuje przekonanie, że to rodzina decyduje o przeszczepieniu narządów zmarłego krewnego, co nie znajduje potwierdzenia w treści obowiązujących przepisów polskiego prawa. Wielu obywateli jest przekonanych, że trzeba podpisać specjalne oświadczenie woli lub zarejestrować się w bazie danych w celu wyrażenia zgody na pośmiertne oddanie narządów. W Polsce nie ma oficjalnego rejestru „zgody”, gdyż każdy z nas jest potencjalnym dawcą narządów, dopóki sam nie wyrazi sprzeciwu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli osoba za życia nie wyrazi sprzeciwu na pobranie po śmierci swoich narządów, to domniemywa się, że wyraża na to zgodę. Sprzeciw można wnieść poprzez wpis w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, w formie pisemnego oświadczenia własnoręcznie podpisanego i noszonego przy sobie lub ustnej deklaracji złożonej w obecności co najmniej dwóch świadków.
Rozmowa personelu medycznego z osobami najbliższymi zmarłego ma na celu ustalenie jego stanowiska na temat pośmiertnego dawstwa narządów. Prawo nie daje uprawnień rodzinie do decydowania o pobieraniu bądź niepobieraniu cudzych komórek, tkanek i narządów w celu ich przeszczepienia innej osobie. Każdy z nas jest potencjalnym dawcą narządów, dopóki sam za życia nie wyrazi sprzeciwu.
W 2021 roku w Polsce najmłodszy dawca miał 1,5 roku, a najstarszy miał 79 lat. W województwie pomorskim 56 osób pośmiertnie podarowało komuś swoje narządy. Na wspomnianym obszarze było 9 szpitali aktywnych w programie pozyskiwania narządów od zmarłych na 23 szpitali z potencjałem dawstwa (Poltransplant Biuletyn Informacyjny 2022, s. 10, 11, 16). Na dzień 31 grudnia 2022 roku na przeczepienie narządu oczekiwało w naszym kraju 1856 osób (Statystyka prowadzona przez Centrum Organizacyjno-Koordynatorskiego ds. Transplantacji „Poltransplant” w 2022 roku).
Decyzja o (nie)oddaniu po śmierci swoich narządów należy do każdego z nas. Poinformujmy bliskich o swojej decyzji! Jakakolwiek ona by nie była. Pośmiertne oddanie narządów jest ostatnim, najcenniejszym darem, jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na stanowisko pracy: referent.

Szczegóły oferty >>>

24 12 2022 kartka

Chcielibyśmy poinformować, że wpłynęło do nas aż 95 prac konkursowych. Z trudem udało się wyłonić zwycięzców 1, 2 oraz 3 miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. Przyznaliśmy również wyróżnienia.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami. O terminie wręczenia nagród zostaną poinformowane szkoły.

Kategoria I-III

I miejsce: Oliwia Wieczerzak ze Szkoły Podstawowej w Lubieszewie

II miejsce: Miłosz Müller ze Szkoły Podstawowej w Lubieszewie

III miejsce: Igor Staniak ze Szkoły Podstawowej w Lubieszewie

Wyróżnienie: Maksymilian Popek ze Szkoły Podstawowej w Ostaszewie

Wyróżnienie: Patryk Koniuszy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim

Kategoria IV-VI

I miejsce: Cezary Bania ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim

II miejsce: Helena Szynkowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim

III miejsce: Helena Wiśniewska ze Szkoły Podstawowej w Drewnicy

Wyróżnienie: Weronika Gołaś ze Szkoły Podstawowej w Jantarze

Wyróżnienie: Natalia Stypuła ze Szkoły Podstawowej w Jantarze

Wyróżnienie: Emilia Bagińska ze Szkoły Podstawowej w Drewnicy

Kategoria VII-VIII

I miejsce: Urszula Raboszczuk ze Szkoły Podstawowej w Drewnicy

II miejsce: Wiktoria Świątek ze Szkoły Podstawowej w Drewnicy

III miejsce: Grzegorz Cichowski ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim

Wyróżnienie: Adrianna Wojtysiak ze Szkoły Podstawowej w Drewnicy

wigilia powiatowa 2022 zaproszenie

Dzień prac soc 2022

Światowy Dzień Adopcji, którego symbolem jest „uśmiechnięta dłoń” obchodzony jest od wielu lat na całym świecie. Inicjatorem tego pomysłu jest Hank Fortener, który zaczął propagowanie adopcji poprzez docenianie rodzin adopcyjnych, ich trudu i determinacji ustanawiając specjalnie dla nich World Adoption Day. Dzień Adopcji to dobry moment, aby podkreślić, jak istotną rolę spełniają rodziny adopcyjne oraz podziękować im za miłość, wytrwałość i cierpliwość w wychowaniu dzieci. Wspólne świętowanie to również idealna okazja, by nie tylko uświadamiać, czym jest sam proces adopcyjny, ale też obalać mity związane z przysposobieniem. Dłoń jest symbolem pomocy, uśmiech oznacza radość, a razem mają symbolizować radość z nowej rodziny.