rodzina

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
POSZUKUJE KANDYDATÓW
DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że posiadamy wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie ul. Morska 11, 82-103 Stegna.

 

Dom przeznaczony jest dla 130 osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku.

W 2022 r. koszt utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie wynosi 4 799,00 zł.

W przypadku pytań proszę o kontakt bezpośrednio z Domem Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie tel. 55/247-82-05 wew. 176 (pracownik socjalny) lub z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim 55/246-08-05, 55/246/81-75 w. 27.

Zapraszamy do współpracy 😊

Banery Wakacyjne dyktando 1710x295

Nawet w wakacje nie zapominamy o ortografii!

Portal www.dyktanda.pl, popularyzujący znajomość ortografii poprzez organizowanie konkursów, zapowiedział tym razem zupełną nowość - dyktando ze słuchu! Ta funkcjonalność, od niedawna dostępna w serwisie, piewszy raz znajdzie zastosowanie w konkursie. 

Uczestnicy będą mieli za zadanie zapisać bezbłędnie treść, którą usłyszą na nagraniu. Oceniana będzie również interpunkcja oraz rozpoczynanie wyrazu od małej lub wielkiej litery. Na szczęście nagranie będzie można dowolnie zatrzymywać, przewijać i odtwarzać tyle razy, ile dana osoba będzie potrzebować.

Wakacyjne dyktando 2022 odbędzie się już 11.08.2022 r. o godzinie 18:00. 

Zapisać można się na poniższej stronie: https://dyktanda.pl/konkursy/dyktando-wakacyjne-2022

Konkurs nie jest adresowany do żadnej konkretnej grupy wiekowej. Wszyscy będą mile widziani i wszyscy powinni się świetnie bawić - dorośli, młodzież i dzieci!

Nagrodami w konkursie będą vouchery na naukę języków obcych lub na korepetycje online w serwisie Tutors.live.

Już teraz zapisz się bezpłatnie na wakacyjne dyktando. Powodzenia!

Data: 22.09.2022 godz. 9.30-14.30
Miejsce: Żuławski Ośrodek Kultury, ul. Gen. W. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański


Opis konferencji:

Edukacja włączająca opiera się na założeniu, że wszystkie dzieci (również te z niepełnosprawnościami) mają prawo uczyć się w szkołach ogólnodostępnych, najbliższych miejsca zamieszkania. Koncentruje się na docenianiu i wspieraniu wszystkich uczniów oraz dostosowywaniu szkoły do uczniów o zróżnicowanych potrzebach.
Warunkiem funkcjonowania edukacji włączającej w szkole ogólnodostępnej jest dobre przygotowanie nauczycieli. Ich zadaniem jest bowiem odpowiednie dostosowanie programu edukacji do możliwości dziecka, poprzez adaptację wymagań edukacyjnych, sposobu oceniania, uwzględnianie potrzeb i specyfikę trudności danego ucznia.
Nie jest to łatwe zadanie i wymaga od nauczycieli pogłębiania wiedzy i nabywania nowych kompetencji. Dlatego tak ważne jest wykorzystanie doświadczenia i potencjału szkół i placówek specjalnych w podnoszeniu jakości edukacji włączającej.
Konferencja jest podsumowaniem doświadczeń zdobytych w ramach projektu „Żuławska Szkoła Ćwiczeń”. Projekt koncentrował się na wykorzystaniu potencjału Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim i jego kadry dydaktycznej w zakresie wspierania nauczycieli szkół ogólnodostępnych we wdrażaniu edukacji włączającej do codziennej praktyki. W projekcie uczestniczyło łącznie 8 szkół, 85 nauczycieli i 10 studentów, którzy odbyli praktykę w zakresie edukacji włączającej.

W programie konferencji m.in. :

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuję, że nabór został rozstrzygnięty.

Informacja >>>

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 

Szczegóły oferty >>>

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuję, że nabór został rozstrzygnięty.

Informacja >>>

banerekEU

Polski Związek Głuchych zaprasza do wzięcia udziału w testowaniu instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami wypracowanych w ramach projektu “Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie(Lider), w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych z siedzibą w Warszawie, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

PlakatWW UlotkaWW 

Opracowane instrumenty to propozycja nowych form wsparcia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami kierowanych zarówno do osób poszukujących pracy jak i pozostających w zatrudnieniu.

 

DLA KOGO: