przemocDyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim realizując działania zmierzające do minimalizowania zjawiska przemocy informuje, że w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim realizowany jest „Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na rok 2021”.

           

Podstawowym i niezbędnym kryterium kwalifikującym do udziału w ww. programie jest bezsprzeczne przyznanie się do faktu stosowania przemocy.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w programie.

Kontakt w tej sprawie: tel. 55-261-73-04 pracownik socjalny Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim lub osobiście: ul. Warszawska 52 w Nowym Dworze Gdańskim (wejście od lewej strony budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim).

zielen lesna

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że posiadamy wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie ul. Morska 11, 82-103 Stegna.

Dom przeznaczony jest dla łącznie 130 osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku.

W przypadku pytań proszę o kontakt bezpośrednio z Domem Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie tel. 55 247 82 05 wew. 176 (pracownik socjalny) lub z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim tel. 55 246 08 05, 55 246 81 75 w. 27.

Zapraszamy do współpracy

fund.serceFundacja Serce im. J. Korczaka pragnie serdecznie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Projekcie Artystycznym pod nazwą:

"Moje życie w ,,Koronie" - Jestem cudem do odkrycia a nie nie problemem do rowiązania"

Projekt adresowany jest do dzieci z pieczy zastępczej naszego województwa, zarówno instytucjonalnej jak i rodzinnej, w wieku od 3 do 18 lat i wyżej (pozostających w pieczy i kontynuujących naukę). Składa się z Konkursu Artystycznego oraz Talent Show - Sopot Miastem Korczaka.

Celem projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do własnej twórczości, kreacji, odkrywania talentów, ekspresji emocji i zdobycie poczucia, że każdy może być artystą - w tak trudnym dla dla nich czasie pandemii, a tym samym budowanie siły dzieci z pieczy zastępczej.

Odkrywajmy wspólnie talenty dzieci i spełniajmy ich marzenia.

Dokumenty do pobrania:

logo pfronZapraszamy do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Projekt Rehabilitacji Kompleksowej dedykowany jest osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. Z zajęć aktywizacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej mogą skorzystać także osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, zmotywowane do podjęcia pracy, a dotychczas nigdy nie pracujące. Przy współpracy z lekarzami, psychologami i doradcami zawodowymi oraz dzięki zindywidualizowanemu podejściu terapeutów osoby te mogą o wiele szybciej zdobyć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Średni czas pobytu w ośrodku wynosi 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do

GOM logo

Porozmawiajmy o transporcie w twojej miejscowości!

Zapraszamy na warsztaty online

Zdecyduj, jak ma wyglądać transport w twojej miejscowości! Czy postawić na budowę nowych dróg, rozwój komunikacji publicznej, czy raczej potrzebna jest sieć tras rowerowych z nowoczesną infrastrukturą? A może należy pilnie zadbać o bezpieczeństwie pieszych?  O tym wszystkim będzie można podyskutować podczas warsztatów online, organizowanych przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot dla mieszkańców Pomorza. 8 czerwca zapraszamy mieszkańców powiatu nowodworskiego.

Z ludźmi i dla ludzi - jasny plan działań

- To mieszkańcy zdecydują jak powinien zmieniać się transport w ich miejscowości - czy stawiać na nowe drogi, trasy rowerowe, a może postawić na parki i więcej zieleni. Działamy w myśl zasady: planujemy z ludźmi i dla ludzi. Zapraszamy na warsztaty, na których każdy będzie miał szansę na przedstawienie swoich pomysłów, dzięki temu biuro OMGGS wspólnie z ekspertami opracuje jasny plan działań transportowych na kolejne lata - mówi Karolina Orcholska, koordynatorka ds. transportu i mobilności OMGGS.

OMGGS wspólnie z ekspertami z dziedziny transportu pracuje nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla metropolii (tzw. SUMP). Będzie to jasna strategia działań na

paint 1945856Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pt. „Rodzina zastępcza- bezpieczny dom

został rozstrzygnięty!

 Celem konkursu było propagowanie rodzicielstwa zastępczego.

W odzewie na konkurs wpłynęło 99 prac!!!!!!!

Z przyjemnością oglądaliśmy kreatywne pomysły uczestników przelane na papier.

 Po długich naradach jury konkursowe wybrało po trzy zwycięskie prace

w każdej kategorii wiekowej.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy dzieciom biorącym udział w konkursie

za ogromne zaangażowanie i twórczą pracę.

 

Zdjęcia z obrad jury

obrady (4) obrady (6) obrady (7) obrady (8)

obrady (1) obrady (2) obrady (5) obrady (9)

Oto lista zwycięzców:

Kategoria wiekowa do 6 lat

I miejsce – Nadia Łaptuta

II- miejsce – Martyna Przybyła

III- miejsce- Agata Parol

Kategoria wiekowa 7-10 lat

I miejsce – Julia Smolińska

II- miejsce – Mikołaj Czubiński

III- miejsce- Wojciech Stec

Kategoria wiekowa 11-15 lat

I miejsce – Paulina Wiśniewska

II- miejsce – Zofia Czubińska

III- miejsce- Oliwia Matusiewicz

Kategoria wiekowa 16-18 lat

I miejsce – Kinga Kolka

II- miejsce – Angelika Chojnacka

III- miejsce- Natalia Lasińska

Zwycięscy otrzymają  nagrody rzeczowe a dla pozostałych uczestników konkursu przygotowaliśmy nagrody pocieszenia.

Zwycięzcy konkursu zostaną telefonicznie poinformowani o terminie wręczenia  nagród.

Pozostali uczestnicy mogą odebrać upominki w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim od 10 czerwca 2021r. do 25 czerwca 2021r.

Zwycięskie prace można obejrzeć w galerii >>>

życzenia dla rodzin zastępczych