W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuję, że nabór został rozstrzygnięty. Informacja >>>

 

W związku z Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw Prokuratura Rejonowa w Malborku zawiadamia, że w dniach 19-25 lutego 2018 r. osoby pokrzywdzone przestępstwami mogą skorzystać z porad prokuratorów i uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień oraz sposobu załatwiania spraw związanych z czynami popełnionymi na ich szkodę. Zainteresowani mogą zgłaszać się w w/w terminie do Prokuratury Rejonowej w Malborku w godzinach od 9.00 do 15.00.

PSYCHOLOG

 

Na ww. stanowisko pracy w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej należącym do struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w wyniku zakończenia naboru wybrana została:

PANI OLGA JOANNA KOBYLIŃSKA – zam. Pruszcz Gdański

 

 

Uzasadnienie: Pani Olga Joanna Kobylińska spełniła wszystkie wymagania zawarte w informacji        o możliwości składania ofert pracy w ramach umowy zlecenie w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim - ogłoszonej w dniu 22 grudnia 2018 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że dnia 16 marca 2010 r. zorganizowana zostanie konferencja " Formy wparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz osób kończących edukację szkolną ".


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje o możliwości uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy w ramach realizowanego przez Fundację Aktywności Zawodowej projektu „Aktywni mimo niepełnosprawności”.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że od dnia 4 maja 2009 r. w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Warszawska 52 w Nowym Dworze Gdańskim (I piętro – internat) uruchomiony został Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.