Spotkania grupy wsparcia

family 1466274 640Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej organizuje dla opiekunów zastępczych spotkania grupy wsparcia.

Spotkania będą się odbywały cyklicznie, w czwartki

(wrzesień - 1 spotkanie, październik - 2 spotkania, listopad - 2 spotkania, grudzień - 1 spotkanie) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 września 2018 roku w godzinach 12:30 - 14:00.

Spotkania grupy wsparcia dają możliwość zbudowania przestrzeni wymiany dośwadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących podobną rolę - funkcję opiekuna zastępczego.

Celem grupy wsparcia jest:

 

  • dzielenie się doświadczeniem związanym z pełnieniem funkcji opiekuna zastępczego,
  • wymiana informacji,
  • udzielanie i otrzymywanie wsparcia,
  • pomoc w zwalczaniu codziennych trudności,
  • szukanie wspólnych rozwiązań,
  • spędzenie czasu w towarzystwie osób wspierających się nawzajem.

Idea grupy wsparcia opiera się przede wszystkim na samopomocy i korzystaniu z siły grupy. Wspólna wymiana doświadczeń umożliwi poznanie metod wychowawczych i sposobów radzenia sobie z trudnościami napotykanymi w codziennym życiu.

Spotkania grupy wsparcia prowadzone będą przez psychologa zatrudnionego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

Dodatkowe informacje