Elektroniczne składanie wniosków za pomocą systemu informatycznego SOW

Uwaga studenci!!!

Elektroniczne składanie wniosków za pomocą systemu informatycznego SOW

Informujemy, iż od dnia 23.09.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim uruchomiło elektroniczny nabór wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Elektroniczne wnioski można składać za pomocą portalu informacyjnego SOW dostępnego pod adresem https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Wnioski można składać do 10.10.2019 roku.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

 

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie za pomocą portalu informatycznego mogą ubiegać się o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o kwotę 800 zł

Dodatkowe informacje