Pomoc osobom niepełnosprawnym

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” - 2013 r.


W roku 2013 program obejmuje następujące moduły, obszary i zadania:

 

Czytaj więcej: PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” - 2013 r.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych


3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

Czytaj więcej: Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Powiat Nowodworski przystąpił do programu "Aktywny Samorząd"


Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 27 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd”.

 

Czytaj więcej: Powiat Nowodworski przystąpił do programu "Aktywny Samorząd"

Środki PFRON na 2012 rok


Informujemy, że Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr XIX/129/2012   z dnia 18 maja 2012 określiła zadania , na które przeznacza środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz limit środków  na poszczególne zadania, kóre realizowane będą w 2012 r.

 

Czytaj więcej: Środki PFRON na 2012 rok

”STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”– realizacja w 2012 r.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2012 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu „STUDENT II”.

 

Czytaj więcej: ”STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”– realizacja w 2012 r.

Dodatkowe informacje