Program wyrównywania różnic między regionami III - obszar A

  • Dostosuj

Pomorski oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że ustalił termin składania nowych wniosków w ramach obszaru A "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Szczegóły, zasady, załączniki >>>

Dodatkowe informacje