Program wyrównywania różnic między regionami III - 2017

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie uchwałą Nr 76/2017 z dnia 05.10.2017 r. ustalił termin składania wniosków i wystąpień przez samorządy powiatowe o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”

Ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach:

 

obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania,

obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

obszaru D – likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty a także w warsztatach terapii zajęciowej,

obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

obszaru G – finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz wszystkie załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl. Ponadto informacje na temat zasad ww programu udzielane są w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku,
ul. Grunwaldzka 184 oraz telefonicznie – nr (58) 350-05-00 wew. 539, 533  a także w siedzibie PCPR w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28A (nr tel. 55 246 81 75)

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28A, w terminie od 1 listopada 2017 r.  do dnia 5 lutego 2018 r.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E należy składać bezpośrednio w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski ul. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk, w terminie od 1 listopada 2017 r.  do dnia 30 listopada 2018 r.

Dodatkowe informacje