Wyrównywanie różnic

Program wyrównywania różnic między regionami III - 2019

OGŁOSZENIE

„Program wyrównywania różnic między regionami III - 2019”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe” a także ustalił termin składania wniosków i wystąpień przez samorządy powiatowe o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach:

Czytaj więcej: Program wyrównywania różnic między regionami III - 2019

Program wyrównywania różnic między regionami III - 2017

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie uchwałą Nr 76/2017 z dnia 05.10.2017 r. ustalił termin składania wniosków i wystąpień przez samorządy powiatowe o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”

Ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach:

Czytaj więcej: Program wyrównywania różnic między regionami III - 2017

Program wyrównywania różnic między regionami II - terminy - 2014 r.

 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie ustalił termin na składanie wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i powiatowych o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”.

Czytaj więcej: Program wyrównywania różnic między regionami II - terminy - 2014 r.

Program wyrównywania różnic między regionami II - terminy


 

 Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie ustalił termin do dnia 30 kwietnia 2013 roku na składanie wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i  powiatowych w siedzibie właściwego miejscowo Oddziału PFRON o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”.

 

 

Czytaj więcej: Program wyrównywania różnic między regionami II - terminy

Dodatkowe informacje