Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Aktualności

Dyżur Pracownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuje,
iż w dniach od 02 do 06 lipca 2018 roku, pracownik socjalny nie będzie pełnił dyżuru
w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
W tych dniach dyżur pełni pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy 
ul. Warszawskiej 28A. Kontakt telefoniczny: 55 246 81 75 lub 55 246 82 05.

Dobry Start

dstart2018Dobry Start – dla ucznia !

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.


Dla kogo wsparcie?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Czytaj więcej: Dobry Start

Żuławski Dzień Seniora 2018

Już w sobotę 16 czerwca 2018 r.  zapraszamy serdecznie wszystkich Seniorów na Żuławski Dzień Seniora.

Seniorzy z energią GDS baner 5Seniorzy z energią plakat GDS 5

Nasza rodzina zgrana drużyna!

rodzinazgranaW ramach realizacji celów zawartych w "Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2016-2020", związanych z podejmowaniem działań interdyscyplinarnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim od kwietnia 2018 r. oferuje wsparcie dla rodzin z terenu powiatu

Czytaj więcej: Nasza rodzina zgrana drużyna!

„Konsekwencje wyborów – droga ku uzależnieniom?”

W ramach realizacji celów zawartych w "Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 – 2026”, związanych z organizowaniem w szkołach akcji profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz promowaniem zdrowego stylu życia, specjaliści Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim dnia 15.05.2018 r. przeprowadzili prelekcję skierowaną do uczniów klasy V Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim nt. „Konsekwencje wyborów – droga ku uzależnieniom?”.

prelekcja052018

Dodatkowe informacje