Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Aktualności

Projekt "4 kroki do kariery"

4krokiBezpłatne szkolenia zawodowe, atrakcyjne stypendium szkoleniowe, płatne staże oraz możliwość podjęcia ciekawej pracy to wszystko czeka na uczestników nowego projektu unijnego, który realizowany jest przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Stowarzyszenie Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Sobieszewie w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych – Okręg Pomorski. Projekt skierowany jest do niepełnosprawnych i niepracujących mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo i Lichnowy.

Warunki uczestnictwa

Aby przystąpić do projektu trzeba spełniać następujące kryteria:

- posiadać orzeczenie o niepełnosprawności,

- nie pracować zawodowo,

- być w wieku aktywności zawodowej,

- być mieszkańcem gminy: Nowy Dwór Gdański lub Ostaszewo lub Lichnowy.

Czytaj więcej: Projekt "4 kroki do kariery"

Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci – specyfika wychowania w rodzinie zastępczej”

wartoscPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 19 listopada 2018 roku zorganizowało szkolenie dla rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka szkolenie pt. „ Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci – specyfika wychowania w rodzinie zastępczej”. szkolenie odbyło się w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim.

Szkolenie pozwoliło dowiedzieć się, jak działania i zasady opiekunów wpływają na poczucie własnej wartości dzieci. Wykład prowadzony przez psychologa miał na celu podpowiedzenie, jak kształtować zdrowego, dorosłego człowieka, który będzie miał silne wartości i motywację. Zagadnienia poruszanie w trakcie szkolenia pokazały, iż odpowiednie podejście pozwoli zbudować silne więzi między opiekunem a dzieckiem, co w przyszłości zaowocuje odpowiednim podejściem dziecka do życia i drugiego człowieka.

Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji wychowawczych osób sprawujących pieczę zastępczą.

Część merytoryczna szkolenia została przygotowana przez Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji z Krakowa.

12 listopada - nieczynne

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuje,
iż zgodnie z treścią Ustawy z dnia 7 listopada 2018 roku
o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,
w dniu 12 listopada 2018 roku tj. poniedziałek,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest nieczynne

Nieobecność pracownika socjalnego w POIK

UWAGA!

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuje,
że w dniu dzisiejszym nieobecny jest w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, pracownik socjalny.
W zastępstwie dyżur pełni pracownik w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Warszawska 28A.

Za utrudnienia przepraszamy

Babcia i Dziadek jako rodzina zastępcza – umiejętne stawianie granic

babcia i dziadek rodzina zastępczaW dniu 22.10.2018 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdański, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim zorganizowało szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych pn. „ Babcia i Dziadek jako rodzina zastępcza – umiejętne stawianie granic”.

W szkoleniu wzięły udział wszystkie rodziny spokrewnione z terenu powiatu nowodworskiego. Szkolenie prowadzone było przez psychologa Panią Marzenę Szlitter. Głównym tematem spotkania było omówienie roli babci i dziadka w rodzinie zastępczej, więzi rodzinnych, różnic kulturowych w wychowaniu dzieci, sposobu stawiania granic dzieciom oraz współpracy
z rodzicami biologicznymi dzieci a także współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

W trakcie szkolenia rodziny zastępcze miały zapewniony poczęstunek oraz kawę i herbatę.

Zapraszamy do galerii >>>

Dodatkowe informacje