Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Szkolenie dla rodzin zastępczych 2019

W dniu 28.10.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim zorganizowało szkolenie dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu powiatu nowodworskiego.

                Szkolenie pn. „Radzenie sobie z własną złością wobec dziecka. Postępowanie wobec wychowanka pieczy zastępczej sprawiającego trudności wychowawcze” odbyło się w Sali dwukolumnowej Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim, a prowadzone było przez Firmę Szkoleniową „PRAXE”.

   Tematyka szkolenia obejmowała:

  • Stawianie granic i ustalanie zasad w rodzinie.
  • Reagowanie na lekceważenie, zachowania agresywne wobec opiekunów lub nauczycieli.
  • Radzenie sobie z własną złością wobec dziecka.
  • Reagowanie na destrukcyjne zachowania dziecka, wagary, bójki, alkohol, samookaleczenia, nikotyna, narkotyki.

Zajęcia prowadzone były w formie warsztatowej. Wiodącymi metodami pracy były metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, autodiagnoza, dyskusja oraz praca
w małych grupach.

Dodatkowe informacje