Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Dofinansowanie do zakupu wózka o napędzie elektrycznym - nabór wniosków

  • Dostosuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż uruchomiono nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wnioski można składać w siedzibie PCPR w terminie od 05.08.2019 r. do 31.08.2019 roku (w wyjątkowych sytuacjach wniosek może zostać przyjęty w późniejszym terminie).

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna posiadająca:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;

- zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie;

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;

- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Jeżeli Wnioskodawca nie jest zatrudniony ani się nie uczy warunkiem otrzymania dofinansowania jest posiadanie pozytywnej opinii eksperta PFRON lub posiadanie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, a minimalny udział własny w zakupie – 10% ceny brutto wózka.

- wniosek >>>

- załącznik nr 1 >>>

- załącznik nr 2 >>>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 28A

82-100 Nowy Dwór Gdański

55 246 81 75, 55 246 82 05

Osoba do bezpośredniego kontaktu: Anna Kwirant

Dodatkowe informacje