Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

UWAGA! Nieobecność pracownika socjalnego w POIK

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuje,
że w dniach od 18 do 22 lutego 2019 roku
nieobecny będzie pracownik socjalny w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
W tych dniach prosimy o kontakt z pracownikami PCPR przy ul. Warszawskiej 28A

Nieobecny będzie również prawnik w dniach od 19 do 22 lutego,
dyżur w godz. od 8:00 do 16:00 tylko w poniedziałek 18 lutego. 

Dodatkowe informacje