Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci – specyfika wychowania w rodzinie zastępczej”

  • Dostosuj

wartoscPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 19 listopada 2018 roku zorganizowało szkolenie dla rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka szkolenie pt. „ Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci – specyfika wychowania w rodzinie zastępczej”. szkolenie odbyło się w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim.

Szkolenie pozwoliło dowiedzieć się, jak działania i zasady opiekunów wpływają na poczucie własnej wartości dzieci. Wykład prowadzony przez psychologa miał na celu podpowiedzenie, jak kształtować zdrowego, dorosłego człowieka, który będzie miał silne wartości i motywację. Zagadnienia poruszanie w trakcie szkolenia pokazały, iż odpowiednie podejście pozwoli zbudować silne więzi między opiekunem a dzieckiem, co w przyszłości zaowocuje odpowiednim podejściem dziecka do życia i drugiego człowieka.

Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji wychowawczych osób sprawujących pieczę zastępczą.

Część merytoryczna szkolenia została przygotowana przez Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji z Krakowa.

Dodatkowe informacje