Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Rządowy program wsparcia dla rodzin "Za Życiem"

logo za yciemREALIZUJĄC PROJEKT "ZA ŻYCIEM" ROZPOCZĄŁ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OŚRODEK KOORDYNACYJNO - REHABILITACYJNO - OPIEKUŃCZY PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie Uchwały Rady Powiatu oraz Porozumienia między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Powiatem Nowodworskim  został wyznaczony do realizacji zadań Rządowego programu wsparcia dla rodzin "Za życiem"

DLA KOGO?

Dla dzieci z powiatu nowodworskiego w wieku od 0-7 lat (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0-3lat),
    Dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i/lub zaświadczenie lekarskie (zgodne z ustawą "Za życiem") i/lub orzeczenie o niepełnosprawności.

GŁÓWNE ZADANIA:

    Bezpłatne zajęcia stymulujące rozwój dzieci od momentu narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej do 5 godzin w tygodniu
    Interdyscyplinarna pomoc rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do od 0 - do 7 roku życia
    Współpraca rodziców i terapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych w poznaniu dziecka i realizacji programów wspomagania rozwoju dziecka oraz jego rodziny
    Specjalistyczna opieka dla dziecka i jego rodziny, w zależności od ich potrzeb, w tym: zapewnienie usług terapeuty, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy oraz innych specjalistów
    Wsparcie psychologiczne ukierunkowane na rodzinę znajdującą się w sytuacji kryzysowej spowodowanej informacją o wadzie rozwojowej dziecka

W RAMACH ZAJĘĆ OFERUJEMY DZIECIOM NASTĘPUJĄCE FORMY POMOCY:

    Terapię w Sali Doświadczania Świata
    Terapię logopedyczną
    Terapię pedagogiczną
    Zajęcia ruchowe /gimnastyka korekcyjna/
    Rehabilitację ruchową
    Fizjoterapię
    Terapię ręki
    Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
    System Komunikacji Alternatywnej
    Trening umiejętności społecznych
    Metodę Dobrego Startu
    Metodę stymulującą - Biofeedback
    Terapię słuchową – metoda Alfreda Tomatisa
    Terapię metodą Marii Montessori
    Dogoterapię
    Muzykoterapię
    Sensoplastykę

ZAŁĄCZNIKI:

- deklaracja uczestnictwa >>>

- formularz osobowy >>>

- oświadczenie, zgoda >>>

- regulamin "Za życiem" >>>

- zaświadczenie lekarskie "Za życiem" >>>

Dodatkowe informacje