Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Informacja o naborze komisji konkursowej

„INFORMACJA O NABORZE CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

W RAMACH OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU
OFERT DLA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH
NA REALIZACJĘ W OKRESIE OD DNIA 01.01.2018 R. DO DNIA 31.12.2021 R. ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ – PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO DLA 14 WYCHOWANKÓW
Z TERENU POWIATU NOWODWORSKIEGO”

 

Treść oraz wniosek >>>

Dodatkowe informacje