Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Program PFRON "STABILNE ZATRUDNIENIE"

Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, iż Zarząd PFRON na posiedzeniu w dniu 28.02.2017 r., Uchwałą nr 16/2017 przyjął procedury nowego programu pn. "STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej".

Celem Programu jest podniesienie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Program przyczyni się do zainicjowania lub wsparcia działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej oraz pozwoli na zatrudnienie osób niepełnosprawnych dając tym osobom gwarancję stabilnego zatrudnienia.

Szczegóły i zasady realizacji programu na stronie PFRON >>>

Dodatkowe informacje