Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Nowodworskiego

W dniu 13 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w obecności Pana Zbigniewa Ptak – Starosty Nowodworskiego odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Nowodworskiego na kadencję 2017 – 2020.

W skład Rady na podstawie zarządzenia Nr 4/2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 19.01.2017 r. wchodzą przedstawiciele zgłoszeni przez organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Nowodworskiego.

 

Podczas posiedzenia wybrano prezydium Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Nowodworskiego w składzie:

Pan Marek Zasługa (przewodniczący Rady),

Pani Agnieszka Trumińska (wiceprzewodniczący Rady),

Pani Zofia Bachur (sekretarz Rady),

Pani Maria Krzywańska (członek)

i Pan Ryszard Fidut (członek).

Na spotkaniu ustalony został również ramowy plan pracy Rady w 2017 r.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję opiniodawczo – doradczą. Inicjować może również przedsięwzięcia zmierzające do poprawy jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Dorota Betkier - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

Dodatkowe informacje