Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Aktualności

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

rodzinaPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
POSZUKUJE KANDYDATÓW
DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Czytaj więcej: Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2019

bukiet"Starajmy się postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową

i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny i pozostawiony bez opieki"

                                                                                                                                                                                                            Jan Paweł II

 

 Doceniając trud i zaangażowanie wszystkich pracowników Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, składam serdeczne podziękowania za Państwa codzienną pracę na rzecz drugiego człowieka.

W dniu Waszego święta życzę Wam, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy, by zawsze budziła szacunek i uznanie ze strony tych, którzy doświadczają jej dobrych i oczekiwanych skutków.

Składam  Państwu również życzenia zdrowia i powodzenia w życiu osobistym.

 
  Dyrektor  
 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dorota Betkier

 

 

 

Szkolenie dla rodzin zastępczych 2019

W dniu 28.10.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim zorganizowało szkolenie dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu powiatu nowodworskiego.

                Szkolenie pn. „Radzenie sobie z własną złością wobec dziecka. Postępowanie wobec wychowanka pieczy zastępczej sprawiającego trudności wychowawcze” odbyło się w Sali dwukolumnowej Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim, a prowadzone było przez Firmę Szkoleniową „PRAXE”.

   Tematyka szkolenia obejmowała:

  • Stawianie granic i ustalanie zasad w rodzinie.
  • Reagowanie na lekceważenie, zachowania agresywne wobec opiekunów lub nauczycieli.
  • Radzenie sobie z własną złością wobec dziecka.
  • Reagowanie na destrukcyjne zachowania dziecka, wagary, bójki, alkohol, samookaleczenia, nikotyna, narkotyki.

Zajęcia prowadzone były w formie warsztatowej. Wiodącymi metodami pracy były metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, autodiagnoza, dyskusja oraz praca
w małych grupach.

Dofinansowanie do zakupu wózka o napędzie elektrycznym - nabór wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż uruchomiono nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wnioski można składać w siedzibie PCPR w terminie od 05.08.2019 r. do 31.08.2019 roku (w wyjątkowych sytuacjach wniosek może zostać przyjęty w późniejszym terminie).

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna posiadająca:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;

- zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie;

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;

- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Jeżeli Wnioskodawca nie jest zatrudniony ani się nie uczy warunkiem otrzymania dofinansowania jest posiadanie pozytywnej opinii eksperta PFRON lub posiadanie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, a minimalny udział własny w zakupie – 10% ceny brutto wózka.

- wniosek >>>

- załącznik nr 1 >>>

- załącznik nr 2 >>>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 28A

82-100 Nowy Dwór Gdański

55 246 81 75, 55 246 82 05

Osoba do bezpośredniego kontaktu: Anna Kwirant

Nieobecność psychologa w OIK-u

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuje,

że w dniach 29 lipca do 2 sierpnia 2019 roku,

psycholog pełniący dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej będzie nieobecny.

Dodatkowe informacje