Wyniki naboru na stanowisko - pracownik socjalny

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Nowym Dworze Gdańskim

 

PRACOWNIK SOCJALNY

 

 

Na ww. stanowisko pracy w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim należącym do struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w wyniku zakończenia naboru wybrana została:

PANI JOANNA KOWALCZUK – zam. Łaszka gm. Sztutowo

 

Uzasadnienie: Pani Joanna Kowalczuk spełniła wszystkie wymagania zawarte w informacji ogłoszonej w dniu 12 września 2017 r. o możliwości składania ofert pracy na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim należącym do struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Dodatkowe informacje