Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - pracownik socjalny(grudzień)

Informacje o ofercie >>>

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - pracownik socjalny

Informacje o ofercie >>>

Informacja o wyniku naboru na stanowisko - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Informacja o wyniku >>>

Informacja o wyniku naboru na stanowisko - pracownik socjalny

Informacja o wyniku >>>

Ogłoszenie o czwartym naborze na stanowisko - pracownik socjalny

Informacje o ofercie >>>

UWAGA - dyżury pracownika socjalnego

Począwszy od 1 maja 2019 roku, aż do odwołania
pracownik socjalny przyjmuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
przy ul. Warszawskiej 28A

Ogłoszenie o trzecim naborze na stanowisko - pracownik socjalny

Informacja o ofercie pracy >>>

Informacja o wynikach drugiego naboru - pracownik socjalny

Informacje o wyniku >>>

Ogłoszenie o ofercie pracy na stanowisko - pracownik socjalny - kwiecień 2019

Informacje o ofercie pracy >>>

Dodatkowe informacje