"Aktywny Samorząd" - 2014 r. Program "Aktywny Samorząd" - 2014 r.

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach MODUŁU I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w dniu 09.06.2014 r. wprowadziła zmiany do pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dotyczącą  terminu przyjmowania wniosków w Module I programu :

 

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż
do dnia 30 sierpnia 2014 r.

Czytaj więcej: Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach MODUŁU I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Program "Aktywny Samorząd" - 2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż  realizowany jest  program pn. „Aktywny Samorząd”.

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, który należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28 A,

  • MODUŁ I do 30 września 2014 r.
  • MODUŁ II dwa terminy adekwatne do organizacji roku akademickiego/szkolnego:

- I termin do 30 marca 2014 r.

- II termin do 30 września 2014 r.

Wnioski można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej www.pcprndg.pl

Czytaj więcej: Program "Aktywny Samorząd" - 2014 r.

Program "Aktywny Samorząd" - 2014 r. - terminy składania wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż rozpoczęło realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”.

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, który należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28 A, w terminie:

  • MODUŁ I – do 30 września 2014 r.
  • MODUŁ II – I termin – do 30 marca 2014 r.
  • MODUŁ II – II termin – do 30 września 2014 r.

Wnioski do pobrania znajdują się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej www.pcprndg.pl

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu zostały opublikowane na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

Dodatkowo informacji można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub telefonicznie pod numerem telefonu: 55 246 81 75, 55 246 82 05.

Dodatkowe informacje