"Aktywny Samorząd" - 2021 r. Program "Aktywny Samorząd" - 2021 r.

UWAGA! Moduł I "Aktywny Samorząd"

UWAGA!!!

Wnioskodawcy składający wniosek o dofinansowanie w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd”

W 2021 roku przyjmuje się kwartalną realizację złożonych wniosków. Zawarcie umowy dofinansowania uzależnione jest od terminu złożenia wniosku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim przyjmuje kwartalne realizacje ocenionych merytorycznie wniosków, stosując podczas zawierania umów dofinansowania zasady, o których mowa w pkt 6, przy czym wnioski ocenione w danym kwartale poniżej minimalnego progu punktowego umożliwiającego bieżące udzielenie dofinansowania oraz wnioski, które nie mogą być zrealizowane w danym cyklu ze względu na wysokość aktualnego limitu środków finansowych Realizatora na realizacje programu, przechodzą do puli wniosków rozpatrywanych w kolejnym cyklu realizacji wniosków ocenionych merytorycznie. W 2021 roku Realizator przyjmuje następujące cykle realizacji wniosków:

Czytaj więcej: UWAGA! Moduł I "Aktywny Samorząd"

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania

 

moduł_II_2021

 

moduł_I_2021

 

Dodatkowe informacje