"Aktywny Samorząd" - 2019 r. Program "Aktywny Samorząd" - 2019 r.

Elektroniczne składanie wniosków za pomocą systemu informatycznego SOW

Uwaga studenci!!!

Elektroniczne składanie wniosków za pomocą systemu informatycznego SOW

Informujemy, iż od dnia 23.09.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim uruchomiło elektroniczny nabór wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Elektroniczne wnioski można składać za pomocą portalu informacyjnego SOW dostępnego pod adresem https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Wnioski można składać do 10.10.2019 roku.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

 

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie za pomocą portalu informatycznego mogą ubiegać się o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o kwotę 800 zł

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 rokuProgram "Aktywny Samorząd" - 2019 r.

logo pcpr pfronnewlogo  as logo2019

Załącznik
do Zarządzenia Nr 8/2019
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 27 lutego 2019 r.

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” w 2019 roku

Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla mieszkańców powiatu nowodworskiego jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Warszawska 28A.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

  • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie
    w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  • umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających zatrudnienie,
  • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji,
  • wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

W roku 2019 program obejmuje następujące formy wsparcia:

Czytaj więcej: Program "Aktywny Samorząd" - 2019 r.

Aktywny samorząd 2019 - informacje

UWAGA STUDENCI !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż  rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki
w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd 2019” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nabór wniosków na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 będzie trwał
od 01 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r.

Wnioski w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 

będą dostępne od 15 marca 2019 roku

Dodatkowe informacje