"Aktywny Samorząd" - 2018 r. Program "Aktywny Samorząd" - 2018 r.

Aktywny Samorząd 2018

logo kolor pfronnewlogo aktywny sam

                                                                                                            

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1/2018
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z dnia 26 lutego 2018 roku

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania w ramach pilotażowego programu
„Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pilotażowy program „aKTYWNY SAMORZĄD” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28A, zwany w dalszej części PCPR lub Realizatorem.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

Czytaj więcej: Aktywny Samorząd 2018

Dodatkowe informacje